Des dels seus inicis, a mitjans dels anys noranta, CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ARJONA, amb seu a l’Ametlla de Mar, ha evolucionat fins a convertir-se en una de les principals empreses especialistes en moviments de terres de la província de Tarragona. La companyia s’ha posicionat entre les empreses aportant la capacitat professional adquirida amb l’experiència i la proximitat en el servei, exclusiva de les pimes del sector.

Flota ArjonaEntre la gran varietat de projectes que desenvolupa es troben treballs de excavacions, moviments de terres, recollida i transports de residus de la construcció, enderrocs, urbanització de terrenys, edificis d’habitatges. El pilar de l’empresa continua essent  l’activitat constructora.

Un altre dels pilars en què es fonamenta l’empresa són els serveis de manteniment per a organismes públics, així com serveis de dessembussos a particulars i comunitats de propietaris. La dilatada experiència en aquest tipus de treballs i l’especialització del personal propi, amb amplia formació específica, fan que siguin molts els clients que confien en CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ARJONA per a la realització d’aquests serveis

Tot plegat, en un context de forta desacceleració del sector de la construcció en que estem immersos, l’aposta per la diversificació ha dotat a en CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ARJONA d’una major estabilitat i d’un menor risc enfront dels cicles econòmics. Amb aquesta sòlida base, una envejable trajectòria i la capacitat de reinversió dels seus beneficis, permeten afrontar el futur amb optimisme.